۱۴.۵.۹۵

ریو المپیک ۲۰۱۶ برزیل


بازی‌های جهانی‌ المپیک با همه کم و کاستی هایش،( با تمام تبلیغات منفی‌ رسانه‌‌های فاسد غربی که ماه هاست بر طبل تخریب این بازی‌ها و کشور و ملت برزیل آنچنان کوبیدند که جای هیچ گونه شک و تردیدی بجا نماند که باج خواهی ‌اروپایی‌ها از خزانه بیت‌المال برزیل، پاسخگویی نشده و اینگونه سمپاچی‌ها بیشتر از روی بغض و کینه، و ایرادات هم همه بنی‌ اسراییلی بوده تا دلسوزی برای ورزشکار ها! و انگلیسی‌‌ها طبق معمول استرالیا و کانادا و آفریقای جنوبی را جلو انداخته و کینه خود را از طریق این سرزمین‌های "با جنایت اشغال شده"، بروز دادند) در شهر ریو دوژانیرو برزیل، فردا جمعه ۱۵ آمرداد ماه ۱۳۹۵ خورشیدی برابر با ۵ اوت ۲۰۱۶ آغاز میگردد.

ضمن آرزوی پیروزی برای ملت و دولت برزیل در برگزاری هر چه شایسته تر این مسابقات، و با امید رو سیاهی برای انگلیس و فرانسه و رسانه‌هایشان که طبق معمول بجز تخریب و تمسخر ملت‌ها و کشور‌ها اهداف دیگری را دنبال نکرده و نمیکنند، همچنین با آرزوی پیروزی کاروان جوانان معصوم و بیگناه و پر شور و قهرمان ایران که با هزاران مکافات از زیر چنگال اهریمنی مسلمین جانی عرب و داعشی‌های ترک اشغالگر ایران ، توانسته اند خود را به این مسابقات برسانند، داعشی‌های ترک و عربی‌ که هر چه هم که بر سرشان کوبیده میشود هنوز درس عبرت نگرفته و همچنان پلیدند! به تعدادی از تصاویر المپیک ریو ۲۰۱۶ در برزیل نگاه می‌کنیم.