۸.۵.۹۵

خود شکن بت شکستن خطاست


میفرمایند، آنها به سه دلیل از تو بیزارند :
۱- وقتی نمی توانند در حد تو باشند
۲- وقتی آنچه که تو داری را ندارند
۳- وقتی می خواهند از سبک زندگی تو کپی کنند اما نمی توانند!

اما اینها همیشگی‌، همه‌گیر و همه جانبه نیست،

۱- گاهی‌ آدما وقتی‌ از خود بیزار باشند، از خود ناراضی باشند و از خود ناامید باشند، کلا از همه بیزارند،

۲- گاهی‌ آدما از دیدن بیش از حد زشتی، از آدمیّت مأیوس و ناامید و بیزار میگردند،

۳- و گاهی‌ هم تو آدم خوبی‌ نیستی‌ که ایجاد بیزاری میکنی‌.