۸.۲.۹۵

فرش‌ها قربانیان تازه غربی ها!فرش دستبافت ایران مربوط به قرن ۱۶ میلادی که در قرن ۱۹ از ایران به دانمارک‌ منتقل شده و در موزه سلطنتی این کشور نگاه داری میشد، چند روز پیش به دستور ارباب به موزه‌ای در آمریکا منتقل گشت.

این فرش‌ها که با جدیت تمام از گوشه و کنار جهان جمع آوری میشوند، پس از تابلو‌های نقاشان ایرانی‌، و پس از نابودی تمامی آثار و اسناد باستانی امپراتوری پارس‌ها که چه در شکل و قالب ساخت و ساز‌های شگفت انگیز، و چه در موزه‌ها در عراق و سوریه و لیبی‌ و لبنان و یمن و ترکیه و پاکستان و افغانستان و تونس و مصر و و وجود داشته و اینک یا چپاول گشته و یا با خاک یکسان گشته اند، مدارک غیر قابل انکاری میباشند که ثابت می‌کند که نه رومی وجود داشته و نه یونانی و نه تاریخ مسخره‌ای که در مورد این دو گفته میشود، و انگلیس و فرانسه تاریخ قرون ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و تا اواسط قرن ۱۸ ایران را دزدیده و تا آنجا که امکان داشته به عنوان تاریخ خود و هر چه را هم که نتوانسته به عنوان تاریخ یونان و روم به خورد دنیا داده‌اند.

و به همین دلیل هم تمامی آثار و نشانه‌های امپراتوری پارس ها، و اینک فرش ها، از دسترس دور و بشدت در جمع آوری آنان جدیت میشود و از گوشه‌ و کنار موزه‌ها جمع آوری گشته و پنهان میگردند. این جماعت مشتی دزد بیشرمند که از گذشته نکبت بار خود بشدت ننگ‌ دارند، کسانی‌ که تا قرن ۱۸ میلادی ( همین تاریخ ساختن را هم از ایرانی‌‌ها یاد گرفته‌اند و بدروغ تاریخ ۲۰۰۰ سال ساخته‌اند ) حتی توانایی بافت یک تکه پارچه را نداشته و سر یک گونی‌ را سوراخ کرده و به تن‌ میکردند، و آنچنان وحشی و پلشت بودند که همانجا که می‌خوردند، میخوابیدند، و همان جا هم قضای حاجت کرده و آنچنان به بیماری‌های طاعون و جذام و سل و سیاه زخم و وبا و غیر عادت کرده و آنها را جزئ از زندگانی‌ آدمیان میپنداشتند، که سالم بودن برایشان غیر طبیعی مینمود. اینان که حتی توانایی ساخت چاقو را نداشته و با سنگ یکدیگر را می‌کشتند و یا میسوزاندند، و سنگسار رسم و سنت دیرین اینان است، و تازه وقتی‌ که به چاقو دست یافتند، بریدن سر شد جز افتخاراتشان! دم از شوالیه و شوالیه بازی و شمشیر جواهر نشان که در امپراتوری صفوی رایج بود میزنند!!و آنرا به خود نسبت میدهند!

 
این پفیوز‌های فرومایه بی‌مقدار که جز دزدی و تقلید از گوشه‌ کنار دنیا هنر دیگری نداشته و مکاری را هنر و هوش مینامند، و وقتی‌ عکسی‌ از دربار مسخره خود منتشر میکنند تا پزی داده و خود را گنده کنند، درواقع همه مردم را بخنده میاندازند تا جایی‌ که راجع به آن جوک میسازند چرا که دیگر بر همگان آشکار است که تک تک قطعات آن از یک جایی‌ از دنیا و از یک ملتی دزدیده شده و اینان چیزی از خود ندارند!

 
اینان که آنچنان غرق در بی‌خبری و نادانی‌ و حماقت بودند که جهل و خرافات لباس تنشان بود، ( امروزه هم تعداد جادوگران ملکه! انگلیس از تعداد پزشگان او بیشتر است ) و هرکرا که سخنی منطقی‌ میگفت، او را گرفته و به عنوان جادوگر میسوزاندند و یا در آب خفه میکردند! ( رجوع شود به تاریخ قرن ۱۸ و ۱۹ و تا سال ۱۹۷۹اینان که تنها تاریخ داشته‌شان است و پیش از آن جز حیوانات وحشی بودند و نه آدمیان ) از ساخت ساعت و کشتی‌ و نقشه جهان و اطلس کره زمین که همگی‌ را از ایران چپاول کردند، سخن گفته و تاریخ پر شکوه امپراتوری پارس‌ها را دزدیده، به نام خود زده و هنوز که هنوزه هر چه در ایران و در ترکیه که سرزمین جدا شده از ایران است و تا ۱۱۶ سال پیش به ایران تعلق داشت، و دیگر کشور‌هایی‌ که جز امپراتوری پارس‌ها بودند، پیدا میکنند با بیشرمی و وقاحت به روم و یونان و خود نسبت میدهند!

ما ایرانیها بدلیل نداشتن یک حکومت ایرانی‌، ۳۷ سال است که قربانی دزدی‌های بیشرمانه ثروت‌های مادی و معنوی خود هستیم و تنها دلخوشیمان این است که این جماعت با رندی احمقانه، تنها خود و کودکان و آیندگان خود را مانند حمار تحمیق میکنند. و نسل‌های آنان هیچگاه پدران واقعی‌ خود را نخواهند شناخت. و این تا زمانی‌ است که علم آیندگان آنچنان پیشرفت کرده باشد که هر آدمِ معمولی‌ هم بتواند از روی ذرات به تاریخ موجودیت و اصالت هر جسمی‌ پی‌ برده و آن را دقیقا مشخص کند، و در این صورت و آن زمان است که این بیچارگان به حماقت چندین قرن خود پی‌ خواهند برد و شرمگینتر از نیرنگ پدران بی‌شرم خود خواهند شد.

جدیداً به پژوهش در مورد طراحی‌ فرش ایرانی‌ پرداخته و طبق معمول ژاپنی‌ها را جلو انداخته اند. و میرویم که از این پس شاهد نشر و انتشار این دروغ از امپراتوری کثیف و شیّاد رسانه‌ای غربی باشیم که اصلا فرش بافی‌ یک هنر فرانسوی بوده که به ایران منتقل شده!!!
هیچ نظری موجود نیست: