۱۶.۶.۹۳

مقام رهبری احمقها: ما قصد سیطره بردنیا نداریم، میخواهیم ظلم را رفع کنیم!


بگزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری احمقها، مسوولان و دست‌اندرکاران حج صبح امروز (یکشنبه) با حضرت‌ آلت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی احمقها دیدار کردند.

بخش‌هایی‌ از سخنرانی ایشان دراین دیدار به این شرح است:

- جنگ غزه، قدرت دنیای اسلام را نشان داد! ( ۳ هزار نفر پلستینی کشته، میلیون‌ها دلار خسارت به نوار غزه، افزایش ۴۰۰ هکتار اراضی‌ رود اردن به اسرائیل از دست آورد‌های پیروزی و قدرت اسلام بوده تا اینجا! ) ما می‌توانیم هر دشمنی را به چالش بکشیم. این قدرت می‌تواند ظلم را برطرف کند، ما قصد سیطره بر دنیا نداریم، می‌خواهیم ظلم را رفع کنیم و می‌توانیم! ( صد‌ها هزار تن‌ ایرانی‌ اعدام، صد‌ها هزار میلیارد دزدی، میلیون‌ها تن‌ ایرانی‌ آواره‌ در دنیا، ده‌ها هزار نخبه فراری از کشور خودشان و در خدمت اجانب، عقبماندگی معنوی و مادی ایران و ایرانی‌ از جمله رفع ظلم از ایران بوده!)

- امروز مصلحت بزرگ دنیای اسلام این است که مسلمانان دلشان باهم صاف باشد. دشمن می‌خواهد مشترکات مسلمانان را نفی کند. تا می‌توانید در حج کاری کنید که دروغ‌پردازی‌ها و سوءظن‌ها باطل شود. فرصت حج نباید از دست برود. ( چون ویروسی‌ آنجا هست که دیگر کسی‌ به مکه سفر نمیکند، و در نتیجه ایرانی‌‌ها میبایستی این خلأ را با جان خود پر کنند، و در عوض عربستان میتواند ایرانی‌‌ها را با بهانه و بی‌ بهانه در خیابان گردن بزند!)

برای کمک بدرک بهتر سخنان گوه‌هربار مقام معظم رهبری احمقها، از تصویر کمک میگیریم.

ظلم از نظر مقام معظم رهبری احمق‌ها که قرار است آنرا رفع کنند:


بگوشه‌ کوچکی از عدالت اسلامی، رحمت اسلامی، مدینه فاضله اسلامی، فرهنگ اسلام و شئونات اسلامی که مقام معظم رهبری احمق‌ها بدنبال آن هستند، و در ایران پیاده کرده‌اند و میخواهند بدنیا نیز آنرا هدیه بدهند نگاه می‌کنیم:هیچ نظری موجود نیست: