۱۶.۸.۹۶

بحکم ناحق هر سفله، خلق را نکشند, اگر ز قتل پدر، پرسشی کند پسریهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.