۱۲.۷.۹۵

نقش زنان ترک از نظر ویکیلیکس


يكى از اسناد افشا شده توسط سایت ويكيليكس، حاکی ازآنست كه دولت ترکیه براى تاثيرگذارى و اعمال نفوذ بر شيوخ قبايل و عشايرعرب بویژه امرای عراقى، زنان ترکیه اى را دراختيار آنان قرارمیدهد.

بر اساس يك سند درز كرده از سفارت امريكا در بغداد، يكى از راههاى تقويت نفوذ آنکارا درعراق و در بین کرد‌های عراق، استفاده از زنانى اعلام شد که با عقد موقت به شيوخى سپرده مى شدند كه بهردليل يا بهانه اى به ترکیه سفر مى كنند.

دراين سند ويكيليكس كه درآغاز سال جاری ميلادى تهيه شده ولى اخيراً از سوى افشاكنندگان به بيرون راه يافته، از زبان يكى از شيوخ عراق بیان شده است كه بيك كارمند سفارت امريكا در بغداد گفته: " دولت ترکیه بخاطر تقويت نفوذش درعراق، درهر ديدار كوتاهى كه از ترکیه داشته ايم، زنانى را به صيغه موقت ما درآورده است ."

اين امیر عشيره مى افزايد: " بعد از نخستين ديدارم از ترکیه دريافتم كه همه شيوخ عرب كه از اين كشور ديدن كرده اند، از ازدواج موقت بهره مند شده اند!!"

او توضيح مى دهد: " هربار كه به ترکیه مى رويم به بستگان خود مى گوييم كه براى درمان عازم ترکیه‌ايم . ليكن راستش را بخواهيد از فرصتهايى كه مسئولان ترکیه براى ما در بهره مندى از زنان ترک فراهم مى كنند، استفاده مى كنيم. وی با خنده میافزاید: اين موضوع بهدف اصلى ما تبديل شده است."

بر طبق افشاگری سایت ویکیلکس، از بین مسئولان منطقه، تنها
احمدی نژاد است که در طول تاریخ جمهوری اسلامی ، دست رد به سینه این بذل و بخشش ترکا زده و آنرا نپذیرفته است. بگفته آگاهان، همین امر باعث شده است که وی ( احمدی‌نژاد ) با طوفانی از انتقادات، توبیخ و تمسخر در تمامی رسانه‌های پارسی زبان وابسته به وزارت اطلات ترکیه بطور مداوم روبرو شود.

بر اساس افشاگری‌های سایت ویکیلکس، ترکیه استعداد ساخت مناسبات سازنده با کشورهای منطقه را نداشته و با اقدامات متجاوزانه، عدم احترام متقابل و رفتاری طلبکارانه وخصمانه، تمامی همسایگان خود را به دشمنان بالقوه تبدیل ساخته است. و ترکیه حتی در میان کشورهای ‌اروپایی و غربی، که از زمان جنگ جهانی‌ نخست و بطور سنتی خدمت آنان را می‌کند، متحد واقعی ندارد.