۱۶.۱۲.۹۵

کاخ نصیرالملک در شیراز


شما اگر نیک بنگری و صاحب ادراک و شعور باشی‌، نیازی نداری که تاریخ دروغینی که دزدان و متجاوزین و دشمان نیاکان و کشورت برایت نوشته‌اند بخوانی تا بدانی‌ نیاکان و تاریخت چه بوده است. کافی‌ است یک سفر به جای جای کشور ایران از تبریز تا اهواز از کرمانشاه تا بلوچستان و مرکز ایران بکنی‌ و به آثار باستانی بجا مانده نگاه کنی‌. تصاویر زیر گوشه‌ کوچکی از یکی‌ از کاخ‌های بجا مانده از امپراتوری صفوی که تا ۳۰۰ سال پیش بر تمامی دنیا حکومت میکرد را نشان میدهد. امروزه بر اساس سیاست‌های بربرمنشانه دشمنان این سرزمین به این کاخ‌ها مسجد و کلیسا می‌گویند! این کاخ که واقع در شیراز است، هم بنام مسجد نصیرالملک نامیده میشود. تنها نگاه کردن به تصاویر زیر، بشما اینرا می‌گوید: مردمی که صاحب چنین علم و هنری بودند، سرور تمامی مردم دنیا محسوب می‌شدند و بجز قدرت‌های مافوق طبیعی هیچ تنابنده‌ای نمیتوانست به آنان تلنگر بزند.


هیچ نظری موجود نیست: