۱۷.۱۲.۰۰

بر این بی عصمتان ننگ جهان باد


براى بشر امروزه چيزى وجود ندارد، اگر هم وجود داشته باشد، كسى آنرا نمى بيند، اگر هم كسى ببيند، نميتواند آنرا بازگو كند، اگر هم بازگو كند، كسى آنرا نميفهمد!

هیچ نظری موجود نیست: