۱۸.۱۲.۰۰

وز شاخه گل داد دل زار گرفتندعید آمد و مرغان ره گلزار گرفتند
وز شاخه گل داد دل زار گرفتند
نوروز همایون شد و روزی می گلگون
پیمانه کشان ساغر سرشار گرفتند. 
 مولانا
 
هایده - نوروز آمد

هیچ نظری موجود نیست: