۳۰.۹.۰۰

شب دراز است و شادی بجا

شب رفت و حدیث ما بپایان نرسید 
شب را چه گنه حدیث ما بود دراز 
 شب چله بزرگ بر تمامی هم میهنان گرامیم و تمامی پارسایان گیتی و باورمندان نور و گرما فرخنده و شاد باد
 

گلچین آهنگ شب یلدای ایرانی
 

هیچ نظری موجود نیست: