۳۰.۹.۹۹

که آخری بود آخر شبان یلدا را


در شبهای یلدای ظلم که آفتاب ملک من بمغرب زوال افول نماید چراغ فراغ چگونه افروزند.
 

بادرود رقص زیبا به مناسبت شب چله. طولانی ترین شب سال برهمگان خجسته باد

هیچ نظری موجود نیست: