۱۲.۱۱.۹۸

تاریخ در تصویر

این نقشه را که ایرانی‌‌ها برای کشور ژاپن در قرن ۱۷ در حکومت امپراتوری صفوی کشیده بودند و در کتابخانه سلطنتی ایران قرار داشت، در قرن ۱۹ از ایران به اروپا بردند.

پیش از فتنه ۵۷ یکی از افتخارات اعراب حاشیه خلیج پارس زندگی کردن در زیر پرچم پر افتخار ایران بود. کویت ۱۹۶۵

پیش از اینکه انگلیس و فرانسه جنایتکار چنگال‌های خود را در ایران تحت نام نظام قاجاری، فرو ببرند، ایرانیان نقشه کره زمین را کشیده و راه‌های دریائی را رسم کرده و قطب نما و اطلس را ساخته بودند. و قرن‌ها پیش از اینکه ‌اروپایی‌های وحشی به قاره آمریکا دست پیدا کرده و آنجا را ویران سازند، ایرانی‌‌ها به این قاره سفر کرده و برای آنها ساختمان‌های زیبا و سد‌های مناسب ساخته و ستاره شناسی‌ به آنها آموخته و دانش زندگی‌ کردن راحت را به آنها یاد داده و سپس خود به امپراطوری ایران باز گشته بودند. بدون اینکه کشتار کنند، بدون اینکه ویران سازند و بدون اینکه چپاول کنند. این یادگار‌ها در یکی‌ از کتابخانه‌های ایران، در انطاکیه جایی‌ که امروزه استانبول نامیده میشود، یافت شده و آنچه که دیکتاتور ترکیه عردوغان، چند ماه پیش به عنوان گنبد مسلمانان در آمریکا از آنها نام برد و گفت که پیش از غربی‌ها این مسلمانان بودند که آمریکا را کشف کردند در واقع یادگار‌های ساخت و ساز‌های ایرانیان بود که البته ‌اروپایی‌های وحشی کوچکترین اثری از آثارش باقی‌ نگذاشته اند. ( که البته عردوغان را بخاطر گفتن این حرف‌ها کلی‌ هم مسخرش کردند، چون آنجا گنبد ساخته شده این بیسواد با دیدن عکس‌ها فکر کرده بوده که کار مسلمین است درحالیکه ساخت گنبد معماری دوران ساسانی و صفوی و بنام ایران است .)
پس از اینکه علم و دانش و کتب و همه فرهنگ ایران را به اروپا بردند و به نقشه و قطنما و اطلس جواهر نشان و رمل و اسطرلاب دست یافتند، باز هم چون راه درست استفاده کردن از آنها را بلد نبودند، به هوای سفر دریائی به هندستان بطور اشتباه به قاره آمریکا رسیدند. و نخست و پیش از هر کاری، مردم آنجا را که هزاران سال در آنجا به راحتی‌ زندگی‌ میکردند را قتلعام کردند ، سپس به جان هم افتاده و ده‌ها سال یکدگر را کشتند، پس از آن به جان طبیعت بینظیر این قاره زیبا افتاده و درختانی که به قدمت زمین از سنشان می‌گذشت را بریدند، تکه تکه ساختند و سوزاندند. درخت کالیفرنیا آخرین نوع از این درختان بود که در سال ۱۹۰۳ با آن عکس یادگاری گرفتند.

اطلس جواهر نشان ایران که در زمان ناصرالدین شاه هنوز در ایران بود و معلوم نشد کی‌ و چگونه سر از انگلیس درآورد!


سال ۱۹۳۰ ، مدرسه نظام دختران در ژاپن 

اعتصاب کارگران معدن زغال سنگ یورکشایر جنوبی در ۱۲ اکتبر ۱۹۸۴ توسط پلیس وحشی انگلیس به خاک و خون کشیده شد.

رقصندگان سنتی بالی سال ۱۹۲۰
 


 یک ستوان نیروی هوایی آمریکا به نام ستوان جرالد سنتو ونزی، توسط یک دختر جوان ویتنام شمالی اسیر گشته است. سابقه جنایات آمریکا و انگلیس در فیلیپین، مردم ویتنام را از کوچک و بزرگ وادار کرده بود که تا پایِ جان در مقابل آمریکایی‌ها بایستند، چرا که می‌دانستند امریکایی‌ها چه بلایی برسرشان خواهند آورد، و این کار را هم کردند، و آنچنان لک ننگی بر پیشانی غربی‌های وحشی نشاندند که تا عمر دارند پاک نخواهد شد.


فیلیپین ۷ مارس ۱۹۰۶، سربازان امریکای پس از قتل‌عام یک روستای فیلیپینی عکس یادگاری با اجساد مردم روستا گرفته اند. آمریکایی‌ها آنچنان بلایی بر سر فلیتپین آوردند که تاریخ چینین توحشی را به یاد ندارد. بجز کشتار‌های دسته جمعی‌، انفجار آزمایشات اتمی‌‌شان در این کشور ، مردم و سرزمین فلیپین را برای همیشه به فقر و مریضی دچار ساخته است.

زنان گروه مجاهدین خلق ایران سال ۱۹۷۹ در فتنه ۵۷ ، همین فریب خوردگان که باعث بدبختی یک ملت شدند، آنچنان انتقامی پس دادند که خدا نصیب دشمن نکنه!

فرانسوی‌های وحشی پس از قتل‌عام سرخپوستان آمریکا، تعدادی زن و کودک سرخپوست را که زنده مانده بودند را به پاریس آورده و به نمایش گذاشتند، پاریس ۱۸۸۹


 ماهیگیران ژاپنی در حال تمیز کردن یک نهنگ شکار شده در سال ۱۹۳۷، اقیانس منجمد شمالی

یک زن فرانسوی به همراه مادر و کودکش، زمان جنگ جهانی دوم. بیماری کچلی و شپش در ان زمان در فرانسه غوغا میکرد.

چارلتون هستون، جیمز بلدوین، مارلون براندو و هری بلفنت ، ستارگان سینمای آمریکا، مارث ۱۹۶۳ ، واشنگتن 

زنی‌ از جزیره‌ هکورا که یک جزیره‌ کوچکی در دریای ژاپن است در سال ۱۹۵۴. در تابستان‌ها غواصان زن روزی ۴ تا ۵ ساعت برای یافتن صدف به زیر آب شیرجه میزنند و غواصی میکنند. این جزیره‌ کوچک انواع مختلف زیادی از پرندگان را هر ساله به خود جذب می‌کند.هیچ نظری موجود نیست: