۲۳.۹.۹۸

دروغگو


وقتی‌ کسی‌ دروغ میگوید، میزان ادرنلین و هیستامین در خونش افزایش یافته و این بالا رفت بر روی رفتارش اثر می‌‌گذارد و میتوان از طریق ۱۱ نشانه رفتاری که دروغگو از خود نشان میدهد، او را شناخت.

دروغگو خود را میخاراند، سرفه می‌کند، بدنش را کش میدهد، به موهایش دست میکشد، به بدنش پیچ و تاب میدهد و یا جابجا میشود، گردن میکشد و یا به گفته عوام قلنج گردنش را میشکند ، با انگشتانش ضرب می‌گیرد، عمیق نفس میکشد، گلو و یا صدایش را صاف می‌کند، به ساعتش نگاه می‌کند و یا زمان را چک می‌کند، پلک بهم میزند، صداش میلرزد و نشانه‌هایی‌ از ایندست که در زمان دروغگویی بیربط بنظر میرسد.


البته باید یاداوری کرد که این نشانه‌ها را کسانی‌ از خود نشان میدهند که این ۱۱ عاملِ شناسایی دروغگو را نمیشناسند. دروغگو‌های حرفه ای، مانند اکثر غربی ها، کاملا با این نشانه‌ها آشنائی دارند و از خود در زمان دروغگویی نه تنها هیچ ردی بجا نمیگذارند، بلکه طوری رفتار میکنند که هیچ جای شک و شبهه‌ای هم بجا نماند.

هیچ نظری موجود نیست: