۱۰.۵.۹۸

پرچم گروه تروریستی داعش همان پرچم دزدان دریایی غربی است


فرانسوی ها همان پرچم دزدان دریایی که پدرانشان استفاده میکردند را برای گروه تروریستی داعش انتخاب کردند, یعنی از نظر ابتکار و خلاقیت از صد ها سال پیش تاکنون یک گام هم جلو نرفتند.
 
 یادآوری میشود از نظر روان شناختی‌، فرانسوی‌ها و بطور کلی‌ موجودات که امروزه غربی نامیده میشوند، به توحش و بویژه دزدی و چپاول ، کشتار و سر بریدن علاقه و دلبستگی عمیقی دارند. دستگاهی که سر را به طرز وحشیانه‌ای میبرد، گیوتین نام دارد که تنها اختراع فرانسوی‌ها در طول تاریخ موجودیت ننگینشان میباشد. این وحشی‌ها که از نظر نژادی به قبایل بغایت بربر تعلق دارند، تا ۲۵۰ سال پیش در حاشیه شهر‌های مدرن و متمدن امپراطوری پارس‌ها در شرایطی بسیار فجیع میزیستند و اکثرا دچار بیماری‌های هولناک مانند طاعون میشدند که در نهایت هم با سرایت دادن همین بیماری‌ها توانستند، شهر‌ها را به زانو در آورده، و آنها را اشغال کرده و امروزه خود را صاحب تاریخ و تمدن گذشته این شهر‌ها بدانند. نگاه کنید به تاریخ ترکا که با اشغال غرب ایران، و کشتار وحشیانه مردم آنجا که به کشتار ۲ ملیون ارامنه معروف است، و سوزاندن شهر‌های زیبای آن، ابتدا آنجا را اشغال کرده و امروزه ادعای به ارث داشتن تمدن این شهر‌ها را هم به طور مسخره و خنده داری، دارند. همین اتفاق در مورد مردمی که امروزه در جایی‌ به نام فرانسه و انگلیس نامیده میشود، افتاده و همین وحشی‌ها ۲۰۰ سال پیش به منطقه شمال قاره آمریکا رفته و آنجا را با وجود کثیف خود الودند و از آن زمان تا کنون، مردم دنیا را دچار جنگ، کشتار، سربریدن و فقر و دربدری و نیستی‌ کرده، گونه‌های انسانی‌، حیوانی و گیاهی‌ متعددی را از بین برده، کرهِ زمین را به طرف نیستی‌ رانده و جنایاتی مرتکب شده‌اند که هیچ ابلیس و هیولایی تا کنون انجام نداده است. نگاه کنید به تاریخ آمریکا که ظرف این ۲۰۰ سال بیش از ۴۰۰ جنگ در گوشه و کنار دنیا به راه انداخته است.
 


هیچ نظری موجود نیست: