۸.۵.۹۸

آدمی‌ با گذشت زمان و در اثر غم و ناامیدی‌های پیدرپی بجانوری اهلی و یا وحشی تبدیل میشود


به احتمال زیاد ۱۰۰ سال است که شیطان در نبرد با خداوند پیروز شده و اکنون قدرتمندانه بر تخت الهی جلوس کرده و بی‌ آنکه هویت اصلی‌ خود را فاش کند در آنجا نشسته تا نادانان را بدام کشانده و در آنجا نگاه دارد.
جز این هیچ توجیه دیگری برای وجود اینهمه ظلم نمیتوان یافت.

هیچ نظری موجود نیست: