۵.۵.۹۸

رو در روی ارتش دشمن فکر می‌کنیم


بکدام پستی است که تن‌ نمیدهی تا پستی را نابود کنی‌؟ 
فرصتی دست داده سرانجام تا جهان را دگرگون کنی‌.
کدام آلودگیست که دست بدان نمیبری؟ 
کیستی تو؟ 
در منجلاب غوطه‌ور شو، جلاد را در آغوش بگیر، اما جهانرا دگرگون کن که نیازمند آنست. 
 چه بسا کارها لازمست تا جهان دگرگون شود.
 خشم و سرسختی
دانش و طغیان و اعتراض 
عمل سریع و تفکر عمیق 
صبر و تحمل خونسردانه
پافشاری بی‌ منتها 
 فهمیدن تک تک رویداد‌ها و فهمیدن مجموعه رویداد ها 
 تنها با آموختن حقیقت است که میتوانیم واقعیت را دگرگون کنیم.

هیچ نظری موجود نیست: