۵.۴.۹۸

عمه فرگوسن چندتا لایک داره؟


فیل فرگوسن، (Phil Ferguson) هنرمند استرالیایی بتازگی با استفاده از کلاه‌های بافت عمهِ بزرگ خود و نشان دادن آنها در اینترنت بشهرتی مجازی رسیده است.

یادآوری میشود که عمه فرگوسن با اقتباس از خوراکی ها، کلاه‌های خود را طراحی‌ کرده است.هیچ نظری موجود نیست: