۲۴.۲.۹۸

چگونه میشود چید, گلی را که خیالی میپژمراند


شیعیان کردستان اشغالی در حال سما با اشعار مولانا، این شیعیان در گره‌های ۳۰ هزار تنه توسط ترکا قتلعام شده و میشوند. گناهشان ریشه‌های ایرانی‌ و علوی بودنشان است.

هیچ نظری موجود نیست: