۴.۲.۹۸

ثابت کردند قدرتی‌ که در حماقت و توحش وجود دارد در هیچ پدیده دیگری نیست


سرزمین‌هایمان را گرفتند، آزادی، تاریخ و هویت و دارایی‌هایمان را گرفتند، جانمان را هم خرد خرد گرفته و میگیرند. و ما متمدن و باهوش و آنها احمق و وحشی و بربر!!
چگونه؟ در گذشته با مریضی هایشان! با طاعون و جذام و تیفوس و وبا و و و. هرکجا رفتند، در اسپانیا، در ایران، در روسیه و دیگر نقاط امپراتوری پارس‌ها به کمک اجساد مبتلایان به بیماریهایشان، مردم آن سرزمین‌ها را، در گروه‌های میلیونی، قتلعام کردند. و آخرین شاهکارشان، دادن مریضی‌های خود به سرخپوستان شمال قاره آمریکا و گرفتن سرزمین‌های آنان بدین ترتیب بود. هنوز هم با دادن میکرب‌ها و ویروس‌های گوناگون، به ملت‌های آفریقایی تبار و جنوب آمریکا و دیگر جاها، اهداف خود را پیش میبرند. و امروزه علاوه بر بیماری‌های جسمانی‌، با مریضی‌های روحی‌ و روانیشان مردم جهان را مبتلا و نابود میسازند. و هر کجا پا میگذارند، توحش، بیرحمی، دزدی، زنا زادگی، همجنسگرایی و دشمنی با طبیعت، قتل و غارت را با خود به ارمغان برده و ملت‌ها را دچار ابلیس منشی میکنند.