۴.۲.۹۸

دنیا آنچنان بهم ریخته، بی‌ قانون و قاراشمیش شده که دیگر سگ هم صاحبش را نمیشناسد