۲۷.۱۲.۹۷

خانه تکانی و چهارشنبه سوری و نوروز و سیزده بدر هر کدام یک کتابخانه حکمت و دانش، در پس خود دارند