۲۷.۱۲.۹۷

سوزد و گرید و افروزد و خاموش شود، هرکه چون شمع بخندد بشب تار کسی‌, نوروز پیروز


(Hayedeh - Taraneh sal ( Norooz song collection