۲۶.۱۲.۹۷

محتاجِ توام، چه در حیات و چه ممات


یکی‌ از کتبی که خواندن آن میبایستی برای دانشجویان رشته فلسفه و روانشناسی‌ اجباری گردد، کتابی‌ بنام تصویر دوریان گری (The Picture of Dorian Gray) است. رومانی فلسفی‌ و روانکاوانه که گفته میشود نوشته شخصی‌ بنام اسکار وایلد، نویسندهٔ اهل ایرلند است.

( پس از به آتش کشیدن و چپاول کتابخانه‌های عظیم و شگفت انگیز و شاهکارِ ایران که در زمان جنگ جهانی‌ اول توسط بربر‌های غربی و نوکران ترک و عرب آنان صورت گرفت، پس از نوشتن تاریخِ مسخرهِ جعلی و خنده‌دار، و پس از دروغ پردازی‌های بی‌ مرز و بی‌ پایان ابلیس‌های حاکم بر کارخانجات احمق سازی( خالی‌ گذاری‌ها و رسانه‌ها و هالیوود و و و)، به هیچ اطلاعات و دادهی از طرف آنان نمیتوان اعتماد کرد.)

این رمان شهرت جهانی دارد و بسیار تفکر برانگیز است. جمله بعدی برای کسانی‌ است که این کتاب را خوانده ا‌ند.

فکر کن هر نامردمی و پلیدی و کار ناشایستی که از آدمی‌ سر میزد، بجای زشت ساختن روح، بر صورت او نقش میبست.