۱۰.۸.۹۷

پروردگار تعالی آدمی را استعدادی و ظرفیتی داده تا تفکر کرده و راز هستی را دریابد


هیچ نظری موجود نیست: