۲۰.۷.۹۷

از دُردی درد ما دوا یافته ‌ایم , در کنج فنا گنج بقا یافته ‌ایم


هیچ نظری موجود نیست: