۱۰.۷.۹۷

داستانی‌ است داستان هزار و یکشب، هزار شب پشیمانی برای یکشب عاشقی


هیچ نظری موجود نیست: