۱۰.۷.۹۷

زندگی‌ من, کیم لارسن خواننده مردمی دانمارک به ابدیت پیوست, Kim Larsen


زندگی‌ من
روزگار من
تلخ و شیرین
همینی است که هست
کمی‌ نیکی‌ و نان و شراب
تمام آن چیزهایی‌ است که احتیاج دارم
تمام مال دنیا مال شما
برای من هیچ مالی‌ مهم نیست

وسوسه‌های تو
پای مرا از گلیم خود درازتر نمیکند
نه با ترس نه با تهدید
نمیتوانی‌ مرا بهر سؤ بکشانی
چرا که من هنوز امیدوارم

هنگامی که کودکان
شکسته و شکست خورده
از جنگ بخانه برمیگردند و
زنی‌ که با صدائی گرم و توانا
برایشان آواز میخواند (میگرید)
من روحی‌ هستم که پشت درب
میگرید و برای گریه خود دلیلی‌ نمیابد
ناراحت نشو، من به دیدن زشتی‌ها عادت دارم.KIm Larsen & Kjukken - This Is My Life (Officiel Live-video)
This is my life
This is my life
This is my time
You show me the light
And I go there.
Give me the wine
Bitter and sweet
And a little bit of bread
That's all I need.
No, I don't want the gold from Xanadu
I think I leave it all to you
This is my life and I don't care.
This is my street,
Are you restless feet
Carry me on to anywhere.
Take the fear
Take it away
And give me some hope
For one more day.
I saw a ghost behind the door
When the kids were coming home from the war
With broken dreams and nothing more.
I heard a woman singing her song
And it was good and warm and strong
She made me cry I don't know why.
I don't want to bring you down
I think it's good to be here

Kim Larsen & Kjukken - To Som Elsker Hinanden (Official Live-video)

هیچ نظری موجود نیست: