۱۵.۷.۹۷

درخور چیدن نی‌تاریکی پیچک وار به چپرها پیچید
به حناها، افراها
و هنوز ما در کشت‌
در کف داس‌
ما ماندیم‌ تا رشته شب 

از گرد چپرها وا شد
فردا شد
روز آمد و رفت‌


تاریکی پیچک وار به چپرها پیچید
به حناها، افراها
و هنوز یک خوشه کشت‌
درخور چیدن نی‌
یاد رسیدن نی‌
و هزاران روز و هزاران بار
تاریکی پیچک وار به چپرها پیچید
به حناها، افراها
پایان شبی‌، ما در خواب
یک خوشه رسید
مرغی چید
آواز پرش بیداری ما
ساقه لرزان پیام‌.


سهراب سپهریSalar Aghili - Che Begooyam

هیچ نظری موجود نیست: