۱۹.۶.۹۷

کاکتوس گیاه عجیبی‌ است هم ریشه در زمین دارد هم در آسمان


کیک‌های تر منقوش به کاکتوس کاری از هنرمندان شیرینی‌ پز مکزیکی.


هیچ نظری موجود نیست: