۲۹.۶.۹۷

اخلاق و معنویاتی که در وجود سگ هستی‌ دارد در وجود هیچ انسانی‌ نیست
هیچ نظری موجود نیست: