۲۶.۶.۹۷

هیچکس تنها نیست


اگر روزی احساس تنهایی و پریشانی کردی- بدان که خدایت ترا ترک کرده و یا مرده است، و در اینصورت بود و نبودت یکیست.
هیچ نظری موجود نیست: