۱۲.۶.۹۷

شب ما روز ایشانست که بی‌اغیار می‌ماند


شانس، در واقع همان حساب احتمالات است. حساب احتمالات شاخه‌ای از دانش ریاضی‌ و منطق است. دانش ریاضی‌ که حاصل تفکر نیاکان خردمند پارسهاست، تنها واقعیت قابل اعتماد و موجود در دنیاست.
هیچ نظری موجود نیست: