۱۵.۵.۹۷

که عشق آسان نبود حافظ در این غرقاب انسـانی
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر