۲۴.۵.۹۷

اینکه گویی این کنم یا آن کنم, خود دلیل اختیارست ای صنم
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر