۱۰.۵.۹۷

چهل سال

اولین هم‌خوانی و همکاری گوگوش و سیاوش قمیشی با عنوان "چهل سال"

هیچ نظری موجود نیست: