۱۸.۵.۹۷

شرط عشقست که از دوست شکایت نکنند, لیکن از شوق حکایت بزبان میآید


هیچ نظری موجود نیست: