۱۳.۴.۹۷

تو گویی زمین یک مدار بطرف خورشید عوض کرده است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر