۲۹.۴.۹۷

عشق رازیست که تنها یه خدا باید گفت, چه سخنها که خدا بامن رسوا دارد

هیچ نظری موجود نیست: