۲۸.۴.۹۷

تو تماشاگه خلقی و من از باده شوق, مستم آنگونه که یارای تماشایم نیست

هیچ نظری موجود نیست: