۲۶.۴.۹۷

هنوز مشت خسی بهر سوختن باقیست, چو برق میروی از آشیان ما بکجا؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر