۲.۵.۹۷

تنها عشق واقعی‌ که وجود دارد، بین سگ و گوشت برقرار است و بس
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر