۲۵.۴.۹۷

نژاد برتر پیروز این دوره از مسابقات جهانی‌ فوتبال شد


اگر دانشمندان مجلس مرا به نژادپرستی‌ متهم نسازند خواهم گفت که این واژه نژاد برتر که در سردرِ این پست نوشته شده، نه براساس رنگ و خون و د. ان. اِ آدمی‌، بلکه براساس توانمندی بدنی و قدرت جسمانی‌ افراد است که برطبق دانش و علم امروزی، افراد با تبار آفریقایی بطور معمول از دیگر افراد جهان قویتر و دارای استخوان بندی محکمتری میباشند. و به شاهدت اکثر کسانی‌ که بازی‌های فوتبال جهانی‌ را پیگیری میکردند، آفریقایی تبار‌ها برندهگان این دوره از مسابقات بودند. در اکثر تیم‌های اروپایی ۷ تا ۸ فوتبالیست آفریقایی تبار تمام مدت باسرعتی شگفت انگیز میدویدند و توپ را به یک فوتبالیست اروپایی تبار(۱) میرساندند، و اروپایی تبار یا توپ را گل میکرد و یا نمیکرد. اگر گل میکرد که افتخارش به پایِ او نوشته میشد و اگر هم گل نمیکرد که نکرده بود.

داوری این دوره از مسابقات بشدت پرسش برانگیز بود و بویژه در حق تیم‌های غیر اروپایی نادوری‌های آشکاری صورت پذیرفت که بیشتر آنرا در مورد تیم ملی‌ کشورمان شاهد بودیم. امامسابقات بسیار برگزار شد تا جایی‌ که ترامپ در یک تویت روسیه و پوتین را بخاطر برگزاری زیبای مسابقات تحسین کرد و برگزاری مسابقات را بینظیر و بهتر از هر دوره نامید............................................
(۱) - در واقع ما چیزی بنام تبار اروپایی نداریم چون کسانی‌ که خود را اروپایی میدانند دارای تبار مشخصی‌ نیستند و بیشتر از درهم آمیختن افراد مختلف دنیا بوجود آمده ا‌ند. اینجا بخاطر اینکه این گره مشخص شوند از واژه اروپایی تبار استفاده شده است. وگرنه کسانی‌ که فیلم آقایِ حلقه‌ها (the Lord Of The Ring) را دیده باشند، میدانند که در این فیلم چندین قسمتی‌، گروهی بنام هابیت‌ها نقش بازی میکنند که قدشان کمتر از نیم قدِ یک آدم معمولی‌ است. پاهایی بسیار بزرگ دارند. کفش به پا نمی‌کنند (کف پاهایشان بطور طبیعی پوستی چون چرم دارد) و پاهایشان پوشیده از موهای ضخیم و مجعد است. و موهایشان به رنگ قرمز است و صورتی‌ شبیهه پرنس! "هرری" برادر ولیعهد انگلیس دارند. و بشدت متجاوز، خشمگین، نخراشیده و مادی و خسیسند. این هابیت‌ها نیاکان اولیه اروپایی‌ها و یا کسانی هستند که در استپ‌های سنگی‌ و غیر قابل سکونت اروپا میزیستند.
و هالیوود تلاش بسیاری کرده است که چهره این گروه را دوست داشتنی ترسیم نماید تا بلکه وجهه اجداد اروپایی رنگ و رونقی یافته، تا در صورتی‌ که از طریق سند و کتابی که هنوز تحریف نشده، این اجداد کشف گشتند، از طرف مردم دنیا عادی جلوه نموده و مورد تمسخر قرار نگیرند.

تصاویری از مراسم باشکوه پایانی بازی‌های جهانی‌ فوتبال مسکو ۲۰۱۸هیچ نظری موجود نیست: