۲۸.۴.۹۷

دانستنی‌های ترش و تلخ

برای اروپایی‌ها زجر بزرگی‌ است که ترامپ
عاشق پوتین است و او را میستاید.
بهمین دلیل توسط عواملی که در دستگاه
حکومتی آمریکا دارند و به مدد شبکه مخوف
رسانه‌ای خود، مرتبا مانند خار در تن ترامپ فرو میروند
 و او را وادار به غلط کردم میکنند.

عربستان سعودی پیش از فتنه ۵۷ و پس از فتنه ۵۷. پیش از فتنه ۵۷ شاه ایران مثل شیر ایستاده بود و کسی‌ جرات نگاه به ذخائر نفت خلیج پارس را نداشت. پس از فتنه ۵۷ که با دسیسه و طراحی‌ سازمان‌های اطلاعاتی‌ اروپایی و آمریکا و همدستی تروریست‌های ترک و پلستینی انجام گرفت، تمامی ذخائر نفت خلیج پارس و دریای مازندران به طرف غرب راهی‌ گشته و اعراب و ترک‌ها هم چند درصدی نصیب‌شان شد که با همان چند درصد و چپاول ایرانی‌‌ها ، کویر‌های خشک و بی‌ آب و علف و سرزمین‌های ویران خود را مثل بهشت ساختند. و بجای سپاس و کمی‌ نمک شناسی‌، نهایت بیشرمی و جنایت و رذالت را مورد ایرانیان انجام دادند.

عربستان سال ۱۳۵۷ شمسی‌ برابر با ۱۹۷۹ میلادی

هیچ نظری موجود نیست: