۱۱.۴.۹۷

از صدای موسیقی ایرانی‌ نشنیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوار بماند

ملکه‌ مادر- شاه عباس کبیر- امپراطوری جهان شمول صفوی ۱۷۷۷ میلادی، موزه لندن

پرویز یاحقی ـ عطر شراب

هیچ نظری موجود نیست: