۱۱.۳.۹۷

مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر, ما همچنان در اوّل وصف تو مانده ایم


هیچ نظری موجود نیست: