۲۳.۳.۹۷

تاریخ به روایت تصویر

جایی‌ در ایران ۱۸۹۶


چین ۱۹۵۰

آلمان ۱۹۴۰

ایتالیا- روم- ۱۹۴۴

هندوستان ۱۹۴۰

لندن - ۱۹۴۵ - سرباز انگلیسی‌ با امشی شپش‌های سر یک زن را میکشد

لندن - ۱۹۸۵

لندن - ۱۹۷۹

آمریکا - کالیفرنیا - ۱۹۸۰

پاریس ۱۹۴۶

هیچ نظری موجود نیست: