۲۷.۳.۹۷

نسبت دوست بهر بیسروپا نتوان کرد ..... Iran 1 - Maraco 0

حمله تیم ایران بروی دروازه مراکش بازیکنان این تیم را آنچنان دستپاچه ساخت که بخود گل زده و باعث پیروزی تیم ملی‌ ایران شدند.

چندین سال است که یک پرسشِ بی‌ پاسخ، خار افکار ورزشی من گشته و مرا معذب مینماید. پرسشی که میگوید: چگونه است که این مردک خودفرشِ بیخاصیتِ مزدورِ ننگین- کارلوس کیر وش- که بعنوان مربی‌ تیم ملی‌ فوتبال ایران، سالهاست با دریافت مبالغ نجومی، تمامی تلاش خود را در جهت عقب نگاه داشتن جوانان پر شور و با استعداد ایرانی‌ انجام میدهد،

این مردک بی‌همه چیز چگونه میتواند در آینه بخودش نگاه کند؟
ویا چگونه میتواند شبها بخوابد؟

وقتی‌ باوجود اینهمه خباثت، هنوز جوانان بیخبر و ساده دل ایرانی‌ موفقیت‌های اتفاقی و خدادادی خود را به او نسبت میدهند و با مهربانی و سپاس با او رفتار میکنند؟
این مردک بی‌همه چیز چگونه میتواند در آینه بخودش نگاه کند؟
ویا چگونه میتواند شبها بخوابد؟


هیچ نظری موجود نیست: