۲۷.۳.۹۷

عکس با کارتون خواب‌ها سوزه جذاب احمق‌هایی‌ که جز در فضای مجازی، موجودیت ندارند
هیچ نظری موجود نیست: