۳۰.۳.۹۷

گفت با زنجیر در زندان شبی دیوانه‌ای

عاقلان پیداست، کز دیوانگان ترسیده‌اند!


هیچ نظری موجود نیست: