۸.۴.۹۷

شرح دار

پیدا کنید اشتباه تصویر را.
پرچم آمریکا در ماه چه می‌کند، آنجا که نفت ندارد؟

مدرسه بچه‌های کشور سومالی، کشوری که اگر منابع نفتیش
برای مردمش خرج میشد یکی‌ از ثروتمندترین کشور‌های جهان بود.
ولی‌ متاسفانه این منابع نفتی‌ ۴۰ سال است که به اروپا و
آمریکا صادر شده و خرج خوشگذرانی‌‌های غربی‌ها میگردد.
و در عوض کشور سومالی هم مانند نیجریه و دیگر کشور‌های
ثروتمند آفریقا- دچار جنگ و تروریسم، فقر و بیماری،
پریشانی، عقبماندگی و ناامنی و ترس و وحشت گشته
و مردم سومالی هم مانند لیبی‌ و دیگر کشور‌های آفریقایی
در دنیا دربدر و آواره شده ا‌ند.هر جا گور دستجمعی دیدید، یا ویرانه‌های باور نکردنی و 
یا کشتار‌های هولناک، آنجا بطور حتم پرچم ترکیه جعلی 
زده شده است و نشان از عبور ترک‌ها و تروریست‌های غربی 
.از آن منطقه دارد

هیچ نظری موجود نیست: